Tagarchief: Preventiemedewerker

Overige cursussen

Bij ons train je veilig   Klik hier voor ons Corona-beleid >>>

Overige cursussen

Hier staan cursussen die een los onderdeel behandelen van de opleidingen BHV Bedrijfshulpverlener en SHO Safety & Health Officer.


Cursus Preventiemedewerker in een halve dag

preventiemedewerker

Cursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerker zit ook al in de cursus SEHCI en SHO!

Na uw aanmelding spreken wij, in onderling overleg, een datum en tijd af voor een online privéles.  Hoewel u enkel kan aanmelden voor 01-12 is dit dus niet de datum van uw cursus.  Dus gewoon aanmelden voor die ene dag en binnenkort zien wij elkaar online.

Klik hier voor open inschrijving >>> 

Het certificaat Preventiemedewerker is 2 jaar geldig

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat er een Risico Inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet zijn en een plan van aanpak. In deze cursus leren wij je waar je allemaal rekening mee moet houden en hoe je moet beginnen.


SEHBK eerste hulp bij kinderen cursus in 1 dag

SEHBK cursus

SEHBK cursus

SEHBK zit ook al in SEHSO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het SEHBK certificaat is 2 jaar geldig
Het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aangewezen als geldig ehbo certificaat voor gastouders. Van NedCert zijn twee certificaten aangewezen. In het register van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is mede het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstuk van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.


BLSAED Reanimeren en AED in een halve dag

BLS AED

cursus BLSAED

BLSAED zit ook al in BHV en SEHSO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het BLSAED certificaat is 2 jaar geldig
Deze cursus bestaat uit een gedeelte theorie over reanimeren, de Automatische Externe Defibrillator AED en hulpmiddelen bij reanimeren. Hierna volgt de praktijk in het toepassen van de reanimatie en de AED.


BHVP Ploegleider in een dag

BHV ploegleider

Cursus BHV Ploegleider

BHVP zit ook al in SEHCI en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het certificaat BHV Ploegleider is 2 jaar geldig
Vooropleiding: geldig NedCert certificaat BHV. Deze cursus is voor degene die leiding moet geven tijdens een calamiteit aan een BHV ploeg.


HEMS-HKB en HKB Hanteren Kleine Blusmiddelen in een halve dag

HEMS-HKB

cursus HEMS-HKB

HEMS-HKB en HKB zit ook al in BHV en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het HEMS-HKB certificaat is 3 jaar geldig
De cursus HEMS-HKB is uitsluitend voor bemanningsleden van de traumahelikopters.

Vanuit de European Aviation Safety Agency zijn de bemanningsleden die vliegen in de traumaheli’s onder meer verplicht een cursus te volgens waarin het hanteren van diverse blusmiddelen geoefend wordt. ANWB Medical Air Assistance heeft de certificering hiervan bij NedCert ondergebracht.


SDB Stop de Bloeding in 2,5 uur

stop de bloeding

cursus Stop de Bloeding

Stop de Bloeding zit ook al in de cursussen BHV, en EHBO en SHO

Klik hier voor open inschrijving >>>

Het SdB certificaat is 2 jaar geldig
In navolging van Amerika, is door NedCert in 2015 de nationale campagne “Stop de bloeding” gestart om iedereen bewust te maken van het feit dat je een bloeding onmiddellijk moet stelpen omdat je hiermee levens kan redden.

www.stopdebloeding.nl

SHO Safety and Health Officer

Bij ons train je veilig   Klik hier voor ons Corona-beleid >>>

Professioneel en praktijkgericht

Wij helpen je bedrijf bij het voldoen aan de Wettelijke ARBO verplichtingen door het verzorgen van diverse opleidingen, waaronder BHV Bedrijfshulpverlening en Safety & Health Officer.

Wetgeving

Safety and Health Officer

Cursus Safety and Health Officer

Vrijwel de hele Arbeidsomstandighedenwet en het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen gaat over zaken die de werkgever of organisator moet regelen. Die is de eindverantwoordelijke maar laat de operationele taken uitvoeren door de Safety and Health Officers.
Een Safety and Health Officer heeft de certificaten SEHSO en SEHCI.

Aanmelden

Klik hieronder op een groene knop om op de site van NedCert onze lesdatums en prijzen te zien en om aan te melden. Kies de locatie Amstelveen voor een cursus na 1 oktober.

Basiscursus SHO snel (3 dagen)
Aanmelden

Inhoud van de cursus SHO

Leidinggevende BHV’er, inclusief Preventiemedewerker, Ploegleider en volledige EHBO.

 • preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening
 • relevante wet- en regelgeving
 • praktisch toepassen van de NEN 8112
 • opstellen van de RI&E en de preventie van arbeidsrisico’s
 • kennis van gevaarlijke stoffen
 • opzetten en onderhouden van het interne noodplan met bijbehorende deelplannen
 • opzetten en onderhouden van de BHV-organisatie
 • risico- en crisiscommunicatie en het communiceren met portofoons
 • beperken en bestrijden van brand met diverse blusmiddelen
 • leiding geven aan een ploeg
 • evacuatie en ontruiming
 • hulpverlenen bij kinderen en volwassenen
 • hulpverlenen volgens de F-ABC-NL methode
 • reanimeren en AED
 • hulpverlenen bij stoornissen van de ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, temperatuur, huid en skelet
 • Stop de Bloeding – toepassen van diverse soorten materiaal en verbandmiddelen uit de traumakit zoals tourniquet en hemostatisch verband
 • uitvoeren van handelingen zoals het afnemen van een integraalhelm, Haines, logroll

De instructeur

Rene

René van der Helm

Je krijgt les van onze NedCert gecertificeerde instructeur René van der Helm, die op moderne wijze, compacte no-nonsense cursussen verzorgt met veel praktijkoefeningen. Door het toepassen van een uitgebalanceerde mix van leerstijlen zijn de cursussen van begin tot eind leuk, leerzaam en boeiend. Wij houden de groepen klein zodat je veel persoonlijke aandacht krijgt.
René heeft tevens werkervaring als verpleegkundige en onderbrandmeester.

Certificering van de SHO

Het examen wordt afgenomen door NedCert Certificering volgens ISO 17024. Als u slaagt dan ontvangt u de certificaten SEHCI (Safety) en SEHSO (Health). De certificaten zijn 5 jaar geldig. Per certificaat is een jaarlijkse nascholingsdag verplicht.

De SHO cursusprijs

De prijs van de training in Amsterdam is inclusief een dagarrangement met gratis koffie/thee en lunch. Verder lesboeken en gebruik oefenmaterialen, verbandmiddelen, AED’s, blusmiddelen en examengeld.

Reviews, ervaringen van cursisten …

SEHCI Hoofd BHV en Preventiemedewerker

Bij ons train je veilig   Klik hier voor ons Corona-beleid >>>

SEHCI cursus Amsterdam

SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten

SEHCI cursus

SEHCI cursus

SEHCI is het onderdeel Safety van Safety and Health Officer. De naam van het certificaat is SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten. Veel mensen noemen het Hoofd BHV.

Aanmelden

Klik hieronder op een groene knop om op de site van NedCert onze lesdatums en prijzen te zien en om aan te melden. Kies de locatie Amstelveen voor een cursus na 1 oktober.

Basiscursus SEHCI snel (1 dag)
Aanmelden
Herhaling SEHCI 1x per jaar 1 dag (verplicht)
Aanmelden
Hercertificering SEHCI 1x per 5 jaar 1 dag (verplicht)
Aanmelden

Inhoud van de cursus SEHCI

Leidinggevende BHV’er, inclusief Preventiemedewerker en Ploegleider.

 • preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening
 • relevante wet- en regelgeving
 • praktisch toepassen van de NEN 8112
 • opstellen van de RI&E en de preventie van arbeidsrisico’s
 • kennis van gevaarlijke stoffen
 • opzetten en onderhouden van het interne noodplan met bijbehorende deelplannen
 • opzetten en onderhouden van de BHV-organisatie
 • risico- en crisiscommunicatie en het communiceren met portofoons
 • beperken en bestrijden van brand met diverse blusmiddelen
 • leiding geven aan een ploeg
 • evacuatie en ontruiming

De instructeur

Rene

René van der Helm

Je krijgt les van onze NedCert gecertificeerde instructeur René van der Helm, die op moderne wijze, compacte no-nonsense cursussen verzorgt met veel praktijkoefeningen. Door het toepassen van een uitgebalanceerde mix van leerstijlen zijn de cursussen van begin tot eind leuk, leerzaam en boeiend. Wij houden de groepen klein zodat je veel persoonlijke aandacht krijgt.
René heeft tevens werkervaring als verpleegkundige en onderbrandmeester.

Het SEHCI certificaat

Het examen wordt afgenomen door NedCert Certificering volgens ISO 17024. Als je slaagt, ontvang je het certificaat SEHCI-Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten. Het certificaat is 5 jaar geldig. Jaarlijkse nascholingsdag is verplicht.

De SEHCI cursusprijs

De prijs van de training SEHCI in Amsterdam is inclusief een dagarrangement met gratis koffie/thee en lunch. Verder een lesboek en gebruik oefenmaterialen, blusmiddelen en examengeld.