Categoriearchief: Informatie

BHV en EHBO cursus informatie

Corona beleid

Coronabeleid bij BHV cursus AmsterdamBeleid Coronavirus COVID-19

Wij zijn open en staan klaar voor u!

Wanneer er mensen op het werk aanwezig zijn, moeten er ook BHV’ers zijn. Nu er veel mensen vanuit huis werken, zijn er vaak meer BHV’ers nodig om de bezetting op de werkplek te kunnen waarborgen. Wij weten dat u ook in de nieuwe 1,5 meter economie aan uw ARBO verplichtingen moet blijven voldoen, omdat dit noodzakelijk is voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van uw bedrijf. Maar wij willen niet ziek worden van elkaar. Daarom hebben wij de volgende opties om een cursus te volgen:

Optie 1
Normaal de cursus volgen zoals u gewend bent, met 1,5 meter aanpassingen.

Toegang is beperkt tot 8 deelnemers. De tafels zijn weggehaald zodat er zelfs 2 meter tussenruimte is. De les-onderdelen zijn zodanig aangepast, dat wij nu contactloos les geven. Bij de praktijk krijgen de mensen beschermende handschoenen aan en zonodig een mondkapje op. De ontruimingsoefening doen zij in VR Virtual Reality. Wij houden door een streng loop-regime de hele dag een onderlinge afstand aan van zeker 1,5 meter. Hiermee voldoen wij aan het NedCert COVID-19 protocol en de eisen van het RIVM.

Mensen met griepachtige verschijnselen moet u nu niet aanmelden voor een cursus.

Optie 2
De cursus in 2 delen volgen, theorie thuis en praktijk bij ons.
Na de aanmelding spreken wij met de deelnemer een datum en tijd af voor een online theorie-les die men thuis volgt via Zoom.
Daarna komt de deelnemer, op een afgesproken tijdstip, op onze locatie voor de praktijk. In zo’n 3 uur met een minigroep geeft de instructeur contactloos alle praktijk met 1,5 meter afstand.
Kies voor deze optie elke willekeurige dag en schrijf bij de gegevens van de deelnemer dat men de theorie online wilt doen. Dus gewoon aanmelden voor een willekeurige dag en binnenkort zien wij de deelnemer online en maken wij apart een afspraak voor de praktijk.

Wet- en regelgeving

NedCert Norm-maker

NedCert heeft in de kerncommissie Bedrijfshulpverlening bij de NEN, de NedCert BHV methode gratis ter beschikking gesteld voor het opstellen van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en uiteindelijk de NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, welke norm hierop is gebaseerd.

Bij de NedCert BHV methode wordt er van uitgegaan dat de BHV-organisatie is ingericht met Safety and Health Officers (SHO’ers), die zo nodig worden geassisteerd door bedrijfshulpverleners.

Arbeidsomstandighedenwet

Volgens artikel 15 van de Arbowet moet ook uw bedrijf BHV’ers hebben. De BHV’ers moeten een opleiding hebben gevolgd. Als u een bedrijf bent begonnen en u na verloop van tijd werknemers aanneemt, moet u zorgen dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in uw bedrijf aanwezig zijn. Als uw bedrijf nog klein is, mag u zelf de bedrijfshulpverlener zijn, maar er moet altijd minstens één werknemer zijn die u in BHV kan vervangen als u niet op uw bedrijf aanwezig bent.

U moet deze werknemer aanwijzen als de bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er moet u kunnen vervangen als u ziek bent of een dag vrij bent, maar ook als u bijvoorbeeld buiten de deur bent voor een vergadering. Het is onder meer afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de risico’s die er in uw bedrijf zijn, hoeveel BHV’ers u moet hebben.
Om u op weg te helpen kunt u op de site van NedCert snel en eenvoudig berekenen hoeveel BHV’ers er ongeveer nodig zijn.

Klik hier voor de online rekentool. 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Voor alle overige plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, moet u ook BHV’ers hebben volgens artikel 4.22 van het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen.
Dit geldt voor veel verenigingen, stichtingen, kerken, openlucht evenementen e.d.

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers en SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Erkenning in België

EHBO | SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor de overige cursussen bestaat geen erkenningssysteem vanuit de Belgische overheid maar is opleiding verplicht vanwege Europese regelgeving.

Europese richtlijn 89/391/EEG

Artikel 8

Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar

1. De werkgever moet:

– de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en

– de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.

Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico’s van het bedrijf en/of de inrichting.


De volledige regeling is hier te lezen.

Incompany cursus BHV

scroll down for English

Uit de vele evaluaties blijkt dat cursisten de beste trainingservaring beleven op onze locatie.
Onze trainingslocatie is speciaal ontworpen en voorzien van alle faciliteiten om BHV en EHBO cursussen te geven. Wij adviseren om de BHV en EHBO cursus bij ons in Amsterdam te volgen. Op onze locatie hebben wij alles al geregeld, u hoeft enkel nog aan te melden.


Is uw bedrijf ver buiten Amsterdam? Voor minimaal 6 deelnemers komen wij bij u langs voor een incompany cursus met afsluitend het NedCert examen.

Wij hebben het volgende nodig; een groot en schoon klaslokaal, een slanghaspel die gebruikt kan worden en een buitenruimte voor de brandoefeningen en een parkeerplaats voor onze bedrijfswagen. U zorgt voor de koffie/thee en lunch.

Wij rekenen geen kilometervergoeding!

Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.


The many evaluations show that students have the best training experience at our location.
Our training location is specially designed and equipped with all facilities to provide emergency response officer and first aid courses. We have arranged everything at our location, you only have to sign up the participants.


Is your company far outside of Amsterdam? For at least 6 participants we’ll come to you for an in-company course with the NedCert exam.

We need a large and clean classroom, a hose reel that can be used and an outdoor space for the fire drills and a parking place for our van. You provide the coffee / tea and lunch.

Send us an e-mail and we will contact you.

BHV certificaat 2 jaar geldig

Jazeker, ons BHV certificaat is 2 jaar geldig

Wist u dat het NedCert BHV certificaat 2 jaar geldig is? Dit betekent dat uw bedrijfshulpverlener pas na 2 jaar weer een BHV cursusdag moeten volgen.

Hoe vaak uw bedrijfshulpverlener naar een BHV cursus moet, staat NIET in de Arbowet. Natuurlijk is het goed om de BHV ieder jaar een paar keer te oefenen, zoals een ontruimingsoefening maar dat moet op uw bedrijf gedaan worden. Wel moet u kunnen aantonen dat u bekwame bedrijfshulpverleners heeft en dat kan met een officieel NedCert BHV certificaat.

Klik hieronder op een groene knop om op de site van NedCert onze lesdatums en prijzen te zien en om aan te melden voor de eendaagse BHV cursus in Amsterdam. Kies de locatie Amstelveen voor een cursus na 1 oktober.

BHV cursus snel (1 dag)
Aanmelden
Hercertificering BHV 1x per 2 jaar 1 dag (verplicht)
Aanmelden

Als uw werknemer bij NedCert het BHV certificaat heeft gehaald, betekent dit dat hij goed is opgeleid, want anders was hij niet geslaagd. Omdat hij zo goed is opgeleid, hoeft hij pas na 2 jaar weer aan een BHV cursusdag deel te nemen. Veranderd er tussendoor iets, dan houden wij hem hiervan op de hoogte.

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Deze beleidsregels zijn inmiddels vervallen. Zij zijn echter de laatst beschreven meest concrete houvast van de overheid. Daarin stond, ongeveer, het volgende: elke twee jaar worden per bedrijfshulpverlener ten minste 8 uur besteed aan herhalingscursussen en oefeningen.